ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการคลอดวิถึธรรมชาติ
bulletนมแม่...แน่กว่าใคร
bulletบทความ-งานวิจัย
bulletแนะนำให้อ่าน
bulletWorld Breastfeeding Week
bulletอยากคลอดวิถีธรรมชาติต้องเตรียมตัวอย่างไร
dot
ติดต่อเรา:Contact us

dot
bulletแหล่งความรู้
bulletMother Support Group in Thailand


Facebook page
BAMBI
Birth International
WBW
Birth a Baby by Silk Laef


การดูแลคลอดแบบสนับสนุนให้แม่คลอดได้เอง article
  1. Mother should have a companion of her choice throughout labour and birth

 

     แม่ควรมีผู้อยู่เป็นเพื่อนตามความต้องการตลอดช่วงการคลอด

 

  1. Work with normal physiology

     เป็นการทำงานร่วมกับสรีระวิทยาของกระบวนการคลอดปกติ

 

  1. Don’t disturb the natural process

     ไม่รบกวนขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติ

 

  1. Support woman’s instinctive responses

     สนับสนุนการตอบสนองตามสัญชาตญานของสตรี

 

  1. No learned behaviors

     ไม่ใช้เป็นพฤติกรรมที่ต้องเรียนรู้

 

  1. No unnecessary routines in maternity care-use individual assessment

     ไม่มีการปฏิบัติที่ทำตามกันมาเป็นประจำในการดูแลคลอด แต่ปฏิบัติตามการ

       ประเมินที่แตกต่างกันใน      แต่ละราย

 

  1. No interventions unless there is a demonstrable medical need

     ไม่มีการแทรกแซงการคลอดเว้นแต่มีสิ่งแสดงถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือทางการแพทย์

 

  1. Apply appropriate midwifery care

     ให้การดุแลแบบผดุงครรภ์อย่างเหมาะสม

 
การคลอดวิถีธรรมชาติ - Active Birth

การคลอดวิถีธรรมชาติ ดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกอย่างไร article
การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง
ทำอะไรได้อีกบ้างเมื่อเริ่มเจ็บครรภ์คลอด
การคลอดวิถีธรรมชาติ
ทำอย่างไรเราจึงะคลอดวิถีธรรมชาติได้
การเคลื่อนไหวในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Mobility during labour )
สรีระร่างกายแม่ กับการเจ็บครรภ์คลอด
คลอดในน้ำ ช่วยให้ลูกรักสัมผัสธรรมชาติตั้งแต่แรกคลอด
เด็กที่คลอดธรรมชาติ ท้องไม่เสียง่ายๆ article
Active Birth ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เชียงใหม่
การใช้ท่าต่างๆระหว่างการคลอด ( Position during birth )
การรับประทานอาหารและดื่มน้ำในช่วงเจ็บครรภ์คลอด (Fluids and food during labour)
สนับสนุนการมีคนอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Encourage companionship during labour )
การใช้แม็กนีเซียม วัลเฟตในภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ( Magnesium sulfate for treaing eclampsia)
การใช้ออกซิโตซินในระยะที่ 3 ของการคลอด ( Oxytocin in the third stage of labour )
กลยุทธในการลดการถ่านทอดเชื้อไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก ( Stratrgies to reduce mother-to child transmition of HIV)
การลดการเจาะถุงน้ำคร่ำเร็วเกินไป ( Reduce use of early amniotomy )
ดูดน้ำมเมื่อกจากปาก คอ และจมูกของทารกแรกเกิดที่มีขี้เทาในน้ำตร่ำเท่านั้น ( Reserve suctioning for babies with meconium present)
ไม่จำเป็นต้องมีการสวนอุจจาระเสมอไป (Enema is not always necessary)
หยุดการโกนขนบริเวณหัวหน่าว (Stop pubic shaving)
หลีกเลี่ยงการตัดฝีเย็บ (Avoid epistomy)
คลอดในนำ แบบธรรมชาติ
การคลอดไม่ใช่การเจ็บป่วย article
วิถึธรรมชาติเพื่อการคลอดธรรมชาติCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.