dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความห่วงใยในการที่มีการใช้ยาและเทคโนโลยีกับการคลอดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะของมารดาทารกและทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีความยากขึ้น
มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นเครือข่ายประสานงาน รวมถึงศูนย์รวมรวมข้อมูลซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ทารกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างดีที่สุด มูลนิธิฯ เชื่อมั่นให้กระทบความมุ่งหมายนี้จะสามารถบรรลุได้โดย

 

  • การสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และยาที่เหมาะสมในการทำคลอด
  • การส่งเสริมให้แม่ทุกคนได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และฝึกอบรมบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
  • การสนับสนุนพ่อและแม่ให้มีความพร้อมในการดูแลสุขภาพของครอบครัวตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดจนถึงหลังคลอด

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย สนับสนุนการพัฒนาตนเองโดยการศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม ดำเนินการวิจัย  การเยี่ยมชมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเหล่านี้ได้ที่ ในเว็บไซด์ของมูลนิธิฯหรือในแหล่งข้อมูลต่างๆ 

การคลอดวิถีธรรมชาติ - Active Birth
คลอดธรรมชาติดีอย่างไร
การคลอดวิถีธรรมชาติ ดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกอย่างไร
icon

การคลอดวิถีธรรมชาติ ดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกหรือไม่

  • ลูกคุณแม่จะเกิดมาเมื่อเขาได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ขณะที่ยังอยู่ในมดลูก และมีความพร้อมที่จะคลอด

More...

การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง

การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง (Active Birth)

เป็นแนวของการดูแลเอาใจใส่ เพื่อที่จะช่วยให้คุณแม่และลูกได้รับประสบการณ์การคลอดที่ปลอดภัยและง่ายที่สุด "การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง" จะช่วยให้คุณแม่สามารถคลอดลูกได้โดยวิถีธรรมชาติได้ เพราะจะสามารถ


More...

ทำอะไรได้อีกบ้างเมื่อเริ่มเจ็บครรภ์คลอด

จะทำอะไรได้อีกบ้างเมื่อเริ่มเจ็บครรภ์คลอด
- ควรพักอยู่ที่บ้านก่อนในระยะเวลานานเท่าที่คุณแม่มีความสุขและพอใจที่จะอยู่ที่บ้าน ไม่ต้องรีบมาโรงพยาบาลตั้งแต่เริ่มเจ็บครั้งแรก
- ควรหาคนมาอยู่เป็นเพื่อน เช่น สามี ญาติ หรือเพื่อนสนิท....
 


More...

การคลอดวิถีธรรมชาติ

เมื่อพูดถึงการคลอดวิถีธรรมชาติ คนส่วนใหญ่จะหมายถึงอะไร
- ลูกของคุณแม่จะคลอดเมื่อเขามีความพร้อม 

 


More...
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด   วิถีธรรมชาติ” สัมมนา Active birth
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด วิถีธรรมชาติ”

 สภาการพยาบาล และมูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอดวิถีธรรมชาติ” ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการคลอดวิถีธรรมชาติ และบทบาทของพยาบาลผดุงครรภ์ในการส่งเสริมการคลอดวิถีธรรมชาติในการมีส่วนร่วมดูแลสตรีตั้งครรภ์และผู้คลอดที่มีภาวะเสี่ยงต่ำในการป้องกันหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการผ่าตัดคลอด ช่วยให้ผู้คลอดมีเจตคติที่ดีต่อการคลอดวิถีธรรมชาติ

สภาการพยาบาล มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย และกลุ่มแม่และเด็กกรุงเทพสากล (Bangkok mother and baby  international: BAMBI) จึงเห็นสมควรร่วมมือกันผลักดันให้มีดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการคลอดโดยวิถีธรรมชาติ ด้วยการพัฒนาพยาบาลผดุงครรภ์ ให้มีสมรรถนะในการดูแลและช่วยทำคลอดตามวิถีธรรมชาติ ทีผู้คลอดและครอบครัวเชื่อมั่นและไว้วางใจ ด้วยการร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอดโดยวิถีธรรมชาติ 


More...
จิตประภัสสร
จิตประภัสสรกับการคลอดธรรมชาติ สู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
มูลนิธิฯได้รับเชิญจากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพาเพื่อร่วมบรรยายในการประชุมวิชาการ จิตประภัสสรกับการคลอดธรรมชาติ สู่ครอบครัวเข้มแข็งในวันที่ 23-25 พฤษภาคมนี้ โดยมี นพ.เอกชัยโควาวิสารัช และคุณมีนะ สพสมัยร่วมบรรยายกับวิทยากรอีกหลายท่าน เพื่อช่วยกันรณรงค์การดูแลคลอดที่เป็นมิตรและการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 23-25 พฤษภาคม 2555 นี้ คุณหมอเอกชัยโควาวิสารัช และคุณมีนะ สพสมัย จะร่วมบรรยายในการประชุม จิตประภัสสรกับการคลอดธรรมชาติ สู่ครอบครัวแข็งแรง ที่โรงแรมเทา-ทอง ม.บูรพา ชวนร่วมกันสนับสนุนการคลอดวิถีธรรมชาติและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ผ่านการติดภาพนี้ที่หน่วยงานของท่านแล้วถ่ายรูปมาโพสบนกระดานของมูลนิธิฯแล้วชวนเพื่อนๆมาโหวดให้กำลังใจ ใครมีโหวดมากสุดจะได้รับรางวัลจากมูลนิธิฯนะคะ อุบไว้ก่อนเพราะเป็นของดี

More...
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
การคลอดที่ดี เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่และลูก Better Birth Better Health For All Mothers & Babies