dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


เสถียรธรรมสถานชวนร่วมงานวันเด็กและคอนเสิร์ตในสวน article

 

บื้องต้นจึงขอแจ้งคร่าวๆค่ะว่า
๑. คอนเซ็ปต์งานวันเด็กปีนี้คือ  "มาช่วยสร้างอริยะ เพราะอริยะสร้าง" และคอนเสริ์ต "ใจปลูกป่า ป่าปลูกใจ"
๒. กิจกรรมทำอะไร อย่างไร  เพื่ออะไร  ดูได้จากไฟล์ที่แนบมาค่ะ (มีตั้งแต่แนวคิดจนถึงกำหนดการ)
     กิจกรรมจะเป็นการบูรณาการพุทธศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และศิลปศาสตร์  เพื่อการเรียนรู้ ๒ เรื่องคือ
      - ทันกาย ทันใจ (ตาดู หูฟัง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส  กายกระทบ  อย่างไรให้ใจไม่กระเทือน)
      - ความสุขจากการเป็นผู้สร้าง 
 

 
๓. จะมีการมอบหนังสือนิทาน ดั่งดอกไม้บาน  ซึ่งเป็นเล่ม Big Book  ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนประมาณ ๓๐๐ แห่ง  หากใครรู้ว่าที่ไหนมีความต้องการช่วยแจ้งมาด้วยค่ะ  อาจจะมารับในวันเด็กหรือไม่สะดวกจะใช้ส่งไปรษณีย์ก็ได้ค่ะ
 
  
ซึ่งคอนเซ็ปนี้จะพัฒนาเป็นหลักสูตรศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต  สำหรับเด็กและครอบครัว  ที่จะจัดตลอดปี  ควบคู่ไปกับ ที่จะมีการเปิดสาวิกาสิกขาลัย  ปริญญาโทพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาศาสตร์และศิลป์แห่งชีวิต  ในปีการศึกษาหน้าค่ะ
 
 
ที่เชิญชวนมาในวันนี้  นอกจากจะชวนมาร่วมงานวันเด็กแล้ว   ยังขอเชื้อเชิญเพื่อนๆ  อาสาสมัคร และผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลาย  ที่คิดว่ามีงานหรือมีความสนใจที่จะต่อยอดกันได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ด้วยกันในการทำงานปี ๒๕๕๑ นี้ค่ะ  เพราะในปีหน้าที่ดูว่านอกจากโลกจะร้อนแล้ว  สังคมไทยคงร้อนแรงไม่แพ้กัน  ภูมิคุ้มกันของเด็กๆ  ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ช่วยกันสร้างคุณสมบัติของการ "สุขง่าย ทุกข์ยาก" ให้เกิดขึ้นจริง
 
และทราบว่าเพื่อนๆหลายกลุ่มมีประสบการณ์เรื่องนี้    จึงยินดีมาก  หากมีใครจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้ทีมของเสถียรธรรมสถานบ้างค่ะ
ข่าวส่งมาจาก
แม่แอ้ม  สุนทรี  กุลนานันท์
ผู้ประสานงานสร้างโลกโดยผ่านเด็ก
 
เสถียรธรรมสถาน

 

 

 

 สังคมกำลังสร้างเด็กให้เป็นคน สุขเมื่อเสพ  เพราะขาดสภาพแวดล้อมที่จะทำให้เด็กเรียนรู้การมีชีวิตอย่างคนที่ สุขเมื่อสร้าง   อันเป็นรากฐานของอุปนิสัย สุขง่าย ทุกข์ยาก อันเป็นศักยภาพสำคัญที่จะทำให้เด็กรอดได้       ในภาวะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

 

 

 

 มาช่วยสร้างโลกให้มีอริยะ  เพราะอริยะสร้างได้

 

 

 

    เป็นแนวคิดที่เสถียรธรรมสถานรณรงค์และปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อกระตุ้นเตือนสังคมให้เชื่อมั่นว่า อริยะบุคคล คือบุคคลผู้มีชีวิตอันประเสริฐอยู่กับโลกได้อย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั้น  สามารถสร้างได้ด้วยมือของพ่อแม่และผู้ใหญ่ทุกคน  เด็กสามารถบรรลุธรรมได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับเด็ก    และศักยภาพของเด็กสามารถเป็นอัจฉริยะที่มีความสุขดังอริยะได้  

 

 
จิตประภัสสร

จิตประภัสสรกับการคลอดธรรมชาติ สู่ความเข้มแข็งของครอบครัว
จิตประภัสสร ตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์ article
ค่ายโรงเรียนพ่อแม่...อริยะสร้างได้ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.