dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


ไม่จำเป็นต้องมีการสวนอุจจาระเสมอไป (Enema is not always necessary)

การสวนอุจจาระในช่วงเตรียมคลอดนั้นยังมีการทำอยุ่อย่างแพร่หลาย แต่การสวนอุจจาระอาจไม่จำเป็นเสมอไป นอกจากจะทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายแล้ว ยังทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย การไม่สวนอุจจาระจะทำให้เราเก็บก้อนอุจจาระได้ง่ายกว่า เพราะการสวนจะทำให้อุจจาระเหลวมาก ปัจจุบันยังมีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะแนะนำให้สวนอุจจาระเป็นกิจวัตร ควรมีการทดลองปฎิบัติและวิจัยหมากขึ้นก่อนที่จะสามารถชี้แจงถึงผลดี และผลเสีย การสวนอุจจาระควรทำต่อเมื่อคุณแม่ร้องขอเท่านั้น

ผลดี

มีความเชื่ออยู่ว่า การสวนอุขขาระสามรถ

• ทำให้ลำไส้ใหญ่ส่วนกลางว่าง เพื่อช่วยให้ศรีษะของทารกเคลื่อนลงมาได้ง่าย

• ลดการปนเปื้อน ซึ่งทำให้ลดโอกาสของการติดเชื้อ แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานชี้แนะว่าความเชื่อนี้เป็นจริง

ผลเสีย

• การสวนอุจจาระอาจทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายตัว และเกิดความอาย

• มีความเสี่ยงต่อการทำความเสียหายให้กับลำใส้

References:

1. Cuero LG, Rodriguez MM, Delgado MB, Enemas during labour (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.

2. Department of Reproductive Health and Research, WHO (1999). Care in Normal Birth: a practical guide. Geneva: World Health Organization.

3. World Health Organization. The WHO Reproductive Library, Issue 4, 2001. WHO/RHR/HRP/RHL/3/00- Oxford: Update Software.
การคลอดวิถีธรรมชาติ - Active Birth

การคลอดวิถีธรรมชาติ ดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกอย่างไร article
การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง
ทำอะไรได้อีกบ้างเมื่อเริ่มเจ็บครรภ์คลอด
การคลอดวิถีธรรมชาติ
ทำอย่างไรเราจึงะคลอดวิถีธรรมชาติได้
การเคลื่อนไหวในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Mobility during labour )
สรีระร่างกายแม่ กับการเจ็บครรภ์คลอด
คลอดในน้ำ ช่วยให้ลูกรักสัมผัสธรรมชาติตั้งแต่แรกคลอด
เด็กที่คลอดธรรมชาติ ท้องไม่เสียง่ายๆ article
การใช้ท่าต่างๆระหว่างการคลอด ( Position during birth )
วิถึธรรมชาติเพื่อการคลอดธรรมชาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด วิถีธรรมชาติ” article
การรับประทานอาหารและดื่มน้ำในช่วงเจ็บครรภ์คลอด (Fluids and food during labour)
สนับสนุนการมีคนอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Encourage companionship during labour )
การใช้แม็กนีเซียม วัลเฟตในภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ( Magnesium sulfate for treaing eclampsia)
การใช้ออกซิโตซินในระยะที่ 3 ของการคลอด ( Oxytocin in the third stage of labour )
กลยุทธในการลดการถ่านทอดเชื้อไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก ( Stratrgies to reduce mother-to child transmition of HIV)
การลดการเจาะถุงน้ำคร่ำเร็วเกินไป ( Reduce use of early amniotomy )
ดูดน้ำมเมื่อกจากปาก คอ และจมูกของทารกแรกเกิดที่มีขี้เทาในน้ำตร่ำเท่านั้น ( Reserve suctioning for babies with meconium present)
หยุดการโกนขนบริเวณหัวหน่าว (Stop pubic shaving)
หลีกเลี่ยงการตัดฝีเย็บ (Avoid epistomy)
คลอดในนำ แบบธรรมชาติ
การคลอดไม่ใช่การเจ็บป่วย article
การดูแลคลอดแบบสนับสนุนให้แม่คลอดได้เอง article
ก่อนคลอดควรรู้อะไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.