dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


หยุดการโกนขนบริเวณหัวหน่าว (Stop pubic shaving)

ในอดีตการโกนขนบริเวณหัวหน่าวในช่วงเตรียมคลอดเป็นสิ่งที่ปฎิบัติกันเป็นกิจวัตร มีความเชื่ออยู่ว่าการกระทำนี้มีประโยชน์มาก แต่ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การโกนขนบริเวณหัวหน่าวไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำ ถ้าคุณหยุดโกนคุณจะลดความรู้สึกอึดอัด และความอายของคุณแม่ลง และลดความเสี่ยงต่อการถ่ายทอดเชื้อไวรัส HIV ให้กับคุณแม่ และเจ้าหน้าที่ในห้องคลอดได้

ผลดี

มีความเชื่ออยู่ว่า การโกนขนบริเวณหัวเหน่าสามารถ

• ลดการติดเชื้อจากแผล หรือการตัดฝีเย็บ

• ช่วยให้การเย็บแผลฝีเย็บง่ายขึ้น แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าความเชื่อนี้เป็นจริง

ผลเสีย

• คุณแม่บางคนจะรู้สึกอาย กับการที่ถูกโกนขนบริเวณหัวหน่าว

• คุณแม่บางคนจะรู้สึกรำคาญ และคันมากเมื่อขนบริเวณหัวหน่าวเริ่มขึ้นมาใหม่

• อาจเกิดสิ่งอื่น ๆ ได้แก่ ผิวแดงขึ้น มีแผลขีดข่วน และมีความรู้สึกแสบ และคันบริเวณรอบ ๆ ช่องคลอด

• ถ้ามีการโกนขนบริเวณหัวหน่าว โดยใช้ใบมีดโกนที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส HIV

References:

1. Bosevi v. Lavender T. Routine perineal shaving on admission in labouf (Cochrane Review). In: The Cochrane Library. Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.

2. Department of Reproductive Health and Research, WHO (1999). Care in Normal Birth: a practical guide. Geneva: World Health Organization.

3. World Health Organization. The WHO Reproductive Library, Issue 3. 2000. WHO/RHR/HRP/RHL/3/00. Oxford: Update Software.
การคลอดวิถีธรรมชาติ - Active Birth

การคลอดวิถีธรรมชาติ ดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกอย่างไร article
การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง
ทำอะไรได้อีกบ้างเมื่อเริ่มเจ็บครรภ์คลอด
การคลอดวิถีธรรมชาติ
ทำอย่างไรเราจึงะคลอดวิถีธรรมชาติได้
การเคลื่อนไหวในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Mobility during labour )
สรีระร่างกายแม่ กับการเจ็บครรภ์คลอด
คลอดในน้ำ ช่วยให้ลูกรักสัมผัสธรรมชาติตั้งแต่แรกคลอด
เด็กที่คลอดธรรมชาติ ท้องไม่เสียง่ายๆ article
การใช้ท่าต่างๆระหว่างการคลอด ( Position during birth )
วิถึธรรมชาติเพื่อการคลอดธรรมชาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด วิถีธรรมชาติ” article
การรับประทานอาหารและดื่มน้ำในช่วงเจ็บครรภ์คลอด (Fluids and food during labour)
สนับสนุนการมีคนอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Encourage companionship during labour )
การใช้แม็กนีเซียม วัลเฟตในภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ( Magnesium sulfate for treaing eclampsia)
การใช้ออกซิโตซินในระยะที่ 3 ของการคลอด ( Oxytocin in the third stage of labour )
กลยุทธในการลดการถ่านทอดเชื้อไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก ( Stratrgies to reduce mother-to child transmition of HIV)
การลดการเจาะถุงน้ำคร่ำเร็วเกินไป ( Reduce use of early amniotomy )
ดูดน้ำมเมื่อกจากปาก คอ และจมูกของทารกแรกเกิดที่มีขี้เทาในน้ำตร่ำเท่านั้น ( Reserve suctioning for babies with meconium present)
ไม่จำเป็นต้องมีการสวนอุจจาระเสมอไป (Enema is not always necessary)
หลีกเลี่ยงการตัดฝีเย็บ (Avoid epistomy)
คลอดในนำ แบบธรรมชาติ
การคลอดไม่ใช่การเจ็บป่วย article
การดูแลคลอดแบบสนับสนุนให้แม่คลอดได้เอง article
ก่อนคลอดควรรู้อะไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.