dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


เมื่อไปถึงโรงพยาบาลหรือคลีนิค ควรทำอย่างไร article

เมื่อไปถึงโรงพยาบาลหรือคลีนิค ควรทำอย่างไร

  • ขอให้มีคน (บุคคลใกล้ชิด) อยู่กับคุณแม่ตลอดเวลา
  • พยายามเดินไปมาให้นานที่สุดเท่าที่ทำได้
  • ดื่มน้ำบ่อยๆ
  • ถ้าคุณแม่ถ่ายอุจจาระมาแล้ว ควรบอกพยาบาลว่าไม่จำเป็นต้องสวนอุจจาระ(1)
  • ขอไม่โกนขนบริเวณหัวหน่าว(2) เพราะนอกจากคุณแม่จะรู้สึกอายและไม่สบายตัว คุณแม่จะรู้สึกคันมากเวลาขนเริ่มขึ้นอีกด้วย
  • คุณแม่อาจนั่งพักบนเก้าอี้โดยใช้ท่าต่างๆ
  • ถ้าคุณแม่ต้องอยู่บนเตียง พยายามอย่านอนหงาย ให้อยู่ในท่าลำตัวตั้งขึ้น เพราะจะช่วยให้คุณแม่เจ็บปวดน้อยลง
  • เมื่ออยู่ในช่วงที่ต้องเบ่ง ควรสังเกตว่าร่างกายพร้อมที่จะเบ่งหรือยัง ขณะเบ่งอย่ากลั้นหายใจนาน เพราะลูกกำลังรอออกซิเจนจากการหายใจของคุณอยู่ 

 

(1)การสวนอุจจาระ

มีความเชื่ออยู่ว่า

         ·         การสวนอุจจาระสามารถทำให้ลำไส้ใหญ่ส่วนล่างว่าง เพื่อช่วยให้ศีรษะขอลูกเคลื่อนลงมาได้ง่าย

         ·         ลดการปนเปื้อนซึ่งลดโอกาสการติดเชื้อ

         ·         แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าความเชื่อนี้เป็นจริง

ผลเสีย

·         การสวนจะทำให้คุณแม่รู้สึกไม่สบายตัว และเกิดความอาย

·         คุณแม่อาจจะกลั้นอุจจาระไม่อยู่ ทำให้ถ่ายเลอะเทอะ ซึ้งเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนและติดเชื้อมากขึ้น

 

อ้างอิง (References)

1.       Cuervo LG, Rodriguez MN, Delgado MB. Enemas during labour (Cochrane Review) In:  The Cochrane Library Issue 2,2001 Oxford: Update Software

2.       Department of Reproductive health and Research, WHO (1999). Care in Normal Birth: a practical guide. Geneva: World health Organization.

3.       Romney MI, Gordon H. Is your enema really necessary Br. Med. Journal 1981 : 282.p. 1269-71.

 

(2)การโกนขนบริเวณหัวหน่าว

มีความเชื่ออยู่ว่า การโกนขนบริเวณหัวหน่าวสามารถ

·                            ลดการติดเชื้อของแผลหรือการตัดฝีเย็บ

·                            ช่วยให้การเย็บฝีเข็มง่ายขึ้น

แต่ในปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าความเชื่องนี้เป็นจริง

ผลเสีย

·         คุณแม่บางคนอาจรู้สุกอายเมื่อถูกโกนขนบรเวณหัวหน่าว

·         คุณแม่บางคนจะรู้สึกรำคาญและคันมากเวลาขนเริ่มขึ้นมาใหม่

·         อาจเกิดสิ่งข้างเคียงอื่นๆ ได้แก่ ผิวแดงขึ้น มีแผลขีดข่วน และมีความรู้สึกแสบและคันบริเวณปากช่องคลอด

·         ถ้ามีการโกนขนบริเวณหัวหน่าวโดนมีดโกนที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส HIV

 

อ้างอิง (References)

1.       Enkin M. Keirse MJNC et al. A guide to effective care in pregnancy and childbirth. 2000. Oxford Press. Third edition. Chapter 29: 4.2 

 top.

 

 
อยากคลอดวิถีธรรมชาติต้องเตรียมตัวอย่างไร?

“การดูแลเพื่อช่วยให้คุณแม่คลอดได้เอง” (Active Birth) จะช่วยได้อย่างไร article
จะทำอย่างไรได้อีกบ้างเมื่อเจ็บครรภ์
ทำอย่างไรเราจึงจะคลอดวิถีธรรมชาติได้ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.