dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


การเคลื่อนไหวในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Mobility during labour )

ในระยะที่ 1 ของการคลอด คุณอาจจะชอบให้คุณแม่อยู่บนเตียงและนอนหงาย เพื่อที่จะทำให้ง่ายต่อการตรวจและการติดตามความคืบหน้า มีการวิจัยมากมายที่เสนอแนะว่า ท่านอนหงายจะกระทบกระเทือนระบบการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงมดลูก และสามารถลดความแรงของการบีบของมดลูกอีกด้วย ท่ายืนหรือท่านอนตะแคงข้างจะเป็นท่าที่มีประโยชน์กับคุณแม่มากกว่า ถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อน ควรสนับสนุนให้คุณแม่เดินไปเดินมา หรือเลือกที่จะอยู่ในท่าอื่น ๆ ที่ทำให้คุณแม่รู้สึกสบาย สามรถแช่น้ำหรืออาบน้ำโดยใช้ฝักบัวในช่วงเจ็บครรภ์คลอดได้ พยายามให้คุณแม่ทุกคนเปลี่ยนไปอยู่ในท่าต่าง ๆ ที่คุณแม่รู้สึกสบายที่สุดในแต่ละระยะของการเจ็บครรภ์คลอด เพราะว่าไม่มีท่าใดท่าหนึ่งที่จะทำให้คุณแม่สบายตลอดทั้งช่วงเจ็บครรภ์คลอดได้

ผลดี

 • การยืนหรือการนอนตะแคงข้างมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความแรงของการหดรัดตัวของมดลูก และความคืบหน้าของการเจ็บครรภ์คลอด

 • อาจเจ็บปวดน้อยลงในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ถ้าคุณแม่สามารถขยับตัวและเดินไปเดินมาได้

 • ลดโอกาสที่จะต้องมีการเร่งคลอด

ผลเสีย

 • การที่จะให้คุณแม่สามารถขยับตัว เดินไปเดินมา และเปลี่ยนท่าต่าง ๆ ในระยะที่ 1 ของการคลอดนั้น ไม่มีผลเสียใด ทั้งสิ้น

References:

1. Department of Reproductive Health and Research. WHO (1999). Care in Normal Birth: a practical guide. World Health Organization

2. World Health Organization. The WHO Reproductive Library. Issue 3.2000. WHO/RHR/RHL/3/00. Oxford: Update Software
การคลอดวิถีธรรมชาติ - Active Birth

การคลอดวิถีธรรมชาติ ดีกับตัวคุณแม่และคุณลูกอย่างไร article
การดูแลเพื่อช่วยให้แม่คลอดได้เอง
ทำอะไรได้อีกบ้างเมื่อเริ่มเจ็บครรภ์คลอด
การคลอดวิถีธรรมชาติ
ทำอย่างไรเราจึงะคลอดวิถีธรรมชาติได้
สรีระร่างกายแม่ กับการเจ็บครรภ์คลอด
คลอดในน้ำ ช่วยให้ลูกรักสัมผัสธรรมชาติตั้งแต่แรกคลอด
เด็กที่คลอดธรรมชาติ ท้องไม่เสียง่ายๆ article
การใช้ท่าต่างๆระหว่างการคลอด ( Position during birth )
วิถึธรรมชาติเพื่อการคลอดธรรมชาติ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผดุงครรภ์ในการดูแลการคลอด วิถีธรรมชาติ” article
การรับประทานอาหารและดื่มน้ำในช่วงเจ็บครรภ์คลอด (Fluids and food during labour)
สนับสนุนการมีคนอยู่เป็นเพื่อนในช่วงเจ็บครรภ์คลอด ( Encourage companionship during labour )
การใช้แม็กนีเซียม วัลเฟตในภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ ( Magnesium sulfate for treaing eclampsia)
การใช้ออกซิโตซินในระยะที่ 3 ของการคลอด ( Oxytocin in the third stage of labour )
กลยุทธในการลดการถ่านทอดเชื้อไวรัส HIV จากแม่สู่ลูก ( Stratrgies to reduce mother-to child transmition of HIV)
การลดการเจาะถุงน้ำคร่ำเร็วเกินไป ( Reduce use of early amniotomy )
ดูดน้ำมเมื่อกจากปาก คอ และจมูกของทารกแรกเกิดที่มีขี้เทาในน้ำตร่ำเท่านั้น ( Reserve suctioning for babies with meconium present)
ไม่จำเป็นต้องมีการสวนอุจจาระเสมอไป (Enema is not always necessary)
หยุดการโกนขนบริเวณหัวหน่าว (Stop pubic shaving)
หลีกเลี่ยงการตัดฝีเย็บ (Avoid epistomy)
คลอดในนำ แบบธรรมชาติ
การคลอดไม่ใช่การเจ็บป่วย article
การดูแลคลอดแบบสนับสนุนให้แม่คลอดได้เอง article
ก่อนคลอดควรรู้อะไรCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.