ReadyPlanet.com
dot dot
bulletการคลอดวิถึธรรมชาติ
bulletนมแม่...แน่จริงๆ
bulletบทความ-งานวิจัย
bulletแนะนำหนังสือ
bulletWorld Breastfeeding Week
bulletเรื่องดีๆที่อยากแนะนำ
dot
ติดต่อเรา:Contact us

dot
bulletแหล่งความรู้
bulletMother Support Group in Thailand


Facebook page
BAMBI
Birth International
WBW
Birth a Baby by Silk Laef


ความเป็นมา

 

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย

 

Childbirth &Breastfeeding Foundation of Thailand

 

  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร และเป็นเครือข่ายประสานงาน รวมถึงศูนย์รวมรวมข้อมูลซึ่งมุ่งหวังที่จะให้ทารกได้รเมต้นชีวิตใหม่อย่างดีที่สุด มูลนิธิฯ เชื่อมันวันความมุ่งหมายนี้จะสามรถบรรลุได้โดย

  •  การสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และยาที่เหมาะสมในการทำคลอด
  • การส่งเสริมให้แม่ทุกคนได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
  • การแผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และฝึกอบรมบุคลากรสาธรณสุขที่เกี่ยวขจ้องกับการดูแบแม่และเด็ก
  • การสนับสนุนพ่อและแม่ให้มีความพร้อมตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ คลอดจนถึงหลังคลอด

 

มูลนิธิส่งเสริมการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความห่วงใยในการที่มีการใช้ยาและเทคโนโลยีกับการคลอดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจาส่งผลต่อมารดาทารกและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

 

มูลนิธิฯ ได้รับการจดทะเบียนเมื่อเดือน เมษายน พ.ศ. 2541 และมีจุดประสงค์ที่จะเป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคลอดและการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมทั้งเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุนและกระจุ้นให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรในสาบยงารด้านสุขภาพอนามัยรวมถึงประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลที่เพียงพอและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการคลอดอย่างธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้ยาหรือเทคโนโลยีโดยไม่จำเป็น ส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะเวลาที่ต่อเนื่องและเหมาะสม

 

มูลนิธิฯ ดำริที่จะจัดกิจกรรม อาทิ การจัดประชุม จัดสอน และอภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ดูแลรักษาสุขถาภอนามัยของมารดาในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด และสนับสนุนช่วยเหลือในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้เพื่อนประโยชน์ของสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยส่วนรวม

  

                                                               

   

มูลนิธิฯไม่รับการสนับสนุนในรูปแบบใดๆจากบริษัทผู้ผลิตนมผง จุกนม ขวดนมและสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดประโยชน์ทับซ้อนและทำให้เกิดการสงสัยในข้อมูลและผลประโยชน์จากกิจกรรมของมูลนิธิฯ 

The CBFT  does not accept sponsorship of any kind from companies producing breastmilk substitutes, related equipment and complementary foods.

 

คลอดดี สุขภาพดีทั้งแม่และลูก

Better birth better health for all mothers and babies.

 

 

10 ซอยศูนย์วิจัย 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310

โทร./โทรสาร  02 3199530  email: info@cbfthai.org

         10 soi Soonvijai 8  NewPechaburi Road HueyKwang  BKK 10310

Phone/Fax 023199530  email: info@cbfthai.org

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.