dot dot


Facebook page
BAMBI
WBW
สมาคมพยาบาลนมแม่ประเทศไทย
ศูนย์นมแม่แห้งประเทศไทย
Birth a Baby by Silk Laef


วิทยาการและงานวิจัยด้ายสุชภาพอนามัยแม่และเด็ก


Humanized health care in Maternal and Fetal Medicine

ชมรมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์(ไทย) จะจัดให้มีการประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ปี 2552 เรื่อง Humanized Health Care in Maternal and Fetal Medicine ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ

Future Birth 2009-Make A Differencarticle
Future Birth-Make A Difference 2009 จัดโดย BIRTH INTERNATIONAL จัดในหลายเมืองเมลเบิรน วันที่ 26 มีนาคม เมืองซิดนีย์ วันที่27 มีนาคม เมืองบริสเบนวันที่ 28 มีนาคม การประชุมนี้ได้รับการรับรองจาก AUSTRALIAN COLLEGE OF MIDWIVES ได้รับหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วย วิทยากรประกอบด้วย Denish Walsh, Sandy Kirkmanจากอังกฤษ และ Lynne Staff
Birth Journal:Issue in Perinatal carearticle

Birth: Issues in Perinatal Care is a multidisciplinary, refereed journal devoted to issues and practices in the care of childbearing women, infants, and families. It is written by and for professionals in maternal and neonatal health, nurses, midwives, physicians, public health workers, doulas, psychologists, social scientists, childbirth educators, lactation counselors, epidemiologists, and other health caregivers and policymakers in perinatal care. For free veiw,please go to

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0730-7659&site=1 or see below:-

Infant and Neonatal Mortality for Primary Cesarean and Vaginal Births to Women with "No Indicated Risk," United States, 1998-2001 Birth Cohorts
Marian F. MacDorman, PhD1, Eugene Declercq, PhD2, Fay Menacker, DrPH, CPNP1, and Michael H. Malloy, MD, MS3

http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1523-536X.2006.00102.x

Repeat Cesarean Delivery: What Indications Are Recorded in the Medical Chart?
Mona T. Lydon-Rochelle, PhD, MPH, CNM, Carolyn Gardella, MD, MPH, Vicky Cardenas, PhD, MHS, and Thomas R. Easterling, MD

Infant and Neonatal Mortality for Primary Cesarean and Vaginal Births to Women with "No Indicated Risk," United States, 1998-2001 Birth Cohorts
Marian F. MacDorman, PhD1, Eugene Declercq, PhD2, Fay Menacker, DrPH, CPNP1, and Michael H. Malloy, MD, MS3

http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1523-536X.2006.00102.x

Repeat Cesarean Delivery: What Indications Are Recorded in the Medical Chart?
Mona T. Lydon-Rochelle, PhD, MPH, CNM, Carolyn Gardella, MD, MPH, Vicky Cardenas, PhD, MHS, and Thomas R. Easterling, MD

ประสบการณ์ในการดูแลมารดาก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอดของโต๊ะบิแด ในจังหวัดปัตตานีarticle

ข้อมูลจากสถาบันการแพทย์แผนไทย  http://ittm.dtam.moph.go.th/Service/vijia_data/data9.htm

โดย วิไล อุดมพิทยาสรรพ์: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศีกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์ในการดูแลมาดาก่อนคลอด ระยะคลอดและหลังคลอดของโต๊ะบิแด ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 357 ท่านเพื่อรวบรวมภูมิปัญญาและองค์ความรู้

 

ความสำคัญของการมีผิวสัมผัสแบบSkin to skinของแม่-ลูกในระยะหลังคลอด
Artificially Rupturing Membranes Fails to Speed Labor Progress, May Be Harmful

Updated Cochrane Review Finds Artificially Rupturing Membranes

 Fails to Speed Labor Progress, May Be Harmful

Authors' conclusions

On the basis of the findings of this review, we cannot recommend that amniotomy should be

introduced routinely as part of standard labour management and care.

We do recommend that the evidence presented in this review should be

made available to women offered an amniotomy and may be useful as a

foundation for discussion and any resulting decisions made between

women and their caregivers.

ชวนมาฟังประสบการณ์การคลอดธรรมชาติที่ THE FARM ในสหรัฐอเมริกา

January 17th, 2008  Bumps & Babies: Birth Story Bumps & Babies is a support group for women of all nationalities who are pregnant, or have recently given birth. This is a great way to meet other expectant mothers or find little tots the same age as yours. Come share your experiences and get the support you need. You can make new friends or partner up with other mums to form a playgroup.

Kate Besleme, Doula and Certified Massage Therapist will be sharing her experiences of labor and birth on "the farm" in the US.

We meet on the 1st and 3rd Thursday of every month from 9:30-11:30am at the Novotel Lotus Hotel, Sukhumvit Soi 33. Members 150 baht (with membership card), non-members 250 baht

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
เริ่มแรกอย่างมีพลัง กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิด Breastfeeding in first one hour save one million babies.